Ο Διευθυντής Βασιλείου Φώτης και ο σύλλογος διδασκόντων σας καλοσωρίζουν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Καλής. Καλή περιήγηση!

COMENIUS

ΔΡΑΣΕΙΣ COMENIUS 2013 – 2015

LOGO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS 001

Εργασίες για Β. Ιρλανδία

Εργασίες για Ελλάδα 01   Ελλάδα 02

Εργασίες για Ισπανία

Εργασίες για Αγγλία

Εργασίες για Τσεχία και Πολωνία