Δημοτικό Σχολείο Καλής

  

 

Ως τώρα έχουμε καταγράψει 3 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων και συνολικά 4  βιβλία.Η προσπάθειά μας συνεχίζεται..

 Τα μέλη της βιβλιοθήκης μας είναι ήδη 2 κι αυξάνονται συνεχώς. Η παρέα μας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη..